รายชื่อสั่งจองสินค้า

posted on 16 Dec 2008 17:11 by zanael

ชื่อที่ปรากฎเป็นชื่อที่ใช้ในการส่งมาสั่งสินคากับเราทางEMSนะคะ ต่อจากชื่อเป็นรายการสินค้าที่สั่งค่ะ จะใช้รหัสแทนนะคะ ตัวอย่างของรหัสนะคะ M1=Moonlight Sonata 01 , SM=Sweet Mirai ต่อจากรหัสสินค้าที่สั่งเป็นราคารวมทั้งหมด(รวมค่าส่ง)แล้วนะคะ

*1 คือ  1 เล่มนะคะ

 

โอนเงินวันสุดท้ายวันที่ 23 สิงหาคม 2553 นะคะ

1.Akuma_zokyo :: SM*1 เล่ม 80บาท*ส่งของแล้ว RE 704858650TH*

2.{VZ} :: [MS4-5]*1  230 บาท *ส่งของแล้ว RE 704858646TH*

3.At_once :: SM*2  130 บาท *รอโอน*

4.Lavenya ::[MS1-5]*1  440 บาท *ส่งของแล้ว RE704838325TH*

5.Imm_karl ::  SM*1  80 บาท *ส่งของแล้ว RE704838363TH*

6.Oka :: [MS1-5]*1   440 บาท *ส่งของแล้ว RE704838303TH*

7.Pukapuka ::  SM*1  80 บาท *ส่งของแล้ว RE704838350TH*

8.Ray :: [MS1-5]*1  440 บาท*ส่งของแล้ว RE704838332TH* 

9.Kazaki :: [MS4-5]*1 + SM*1  280 บาท *ส่งของแล้ว RE704838394TH*

10.Tatsuya :: [MS1-5]*1 + SM*1  490 บาท *ส่งของแล้ว RE704838317TH*

11.Chaste_child :: [MS1-5]*1 + SM*1  490 บาท *ส่งของแล้ว RE704838377TH*

12.Ferin-dark :: [MS1-5]*1  440 บาท *ส่งของแล้ว RE704838385TH*

13.Vanillaz :: [MS1-3]*1 + SM*1  300 บาท *ส่งของแล้ว RE 704858663TH*

14.mariwtsuki :: [MS1-5]*1 440 บาท *รอโอน*

15.AcroIris ::  SM*1 80 บาท *รอโอน*

16.Cassia :: [MS1-5]*2 + SM*2 960 บาท *ส่งของแล้ว RE704838329TH *

17.O~ririra~o :: [MS4-5]*1  230 บาท *ส่งของแล้ว RE 704858677TH*

18.B-zero :: SM*1 80 บาท  *ส่งของแล้ว RE 704858632TH*

19.reborn10 :: [MS1-3]*1 *ส่งของแล้ว RE704838346TH*

  

อัพเดตส่งของวันที่ 27 สิงหาคม 2553

อัพเดตส่งของวันที่ 31 สิงหาคม 2553